Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako handicap než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým handicapem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně a plnohodnotně trávit volný čas v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnosti.

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) se snaží pro děti nadané a "dvakrát výjimečné" získat odborné pracovníky pro vedení různých zájmových kroužků a akcí i se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci. Většinou se zklidní i ostatní členové rodiny (a tím i zkvalitní rodinné vztahy), protože pochopí příčiny potíží svého dítěte, mají možnost promluvit si s ostatními rodiči a odborníky.

Nabídka

Podrobnosti o nabídce KROUŽKŮ A KLUBŮ pro školní rok 2016/2017:
zájmové kroužky,
pohybové kroužky,
herní kluby
.

Akce

Informace o mikulášské "ANDĚLSKÉ NADÍLCE" naleznete v letáku níže:

pátek 2.12.   9:00 - 18:00
sobota 3.12. 10:00 - 18:00

Aktuality

Vánoční PRÁZDNINY

22.12.2016 20:00
Pravidelná činnost ANA (zájmové a pohybové kroužky, herní kluby i nácviky sociálních dovedností) v letošním roce končí ve Čt 22.12.2016. Přejeme...
Všechny články