Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako handicap než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým handicapemnapř. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně
a plnohodnotně trávit
volný čas v prostředí,
kde budou přijaty a kde bude
podpořena
jejich snaha zapojit se do společnosti
.

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) se snaží pro děti nadané a "dvakrát výjimečné" získat odborné pracovníky pro vedení různých zájmových kroužků a akcí i se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci. Většinou se zklidní i ostatní členové rodiny (a tím i zkvalitní rodinné vztahy), protože pochopí příčiny potíží svého dítěte, mají možnost promluvit si s ostatními rodiči a odborníky.

Nabídka

Podrobnosti o nabídce KROUŽKŮ A KLUBŮ pro školní rok 2016/2017:
zájmové kroužky, pohybové kroužky a herní kluby.

Akce

Informace o podzimním PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE naleznete v letáku níže:

středa 26.10.  VÝLET
čtvrtek 27.10. 7:30-16:00

Výlet je určen i pro celé rodiny a širokou veřejnost.

Aktuality

Podzimní příměstský TÁBOR

26.10.2016 07:30
O podzimních prázdninách ve dnech 26. a 27.10.2016 proběhne v ANA podzimní...

Podzimní PRÁZDNINY

26.10.2016 00:00
V době podzimních prázdnin ve St 26.10. a ve Čt 27.10.2016 kroužky, kluby ani...
Všechny články