KLUB rodičů - ZRUŠENO

25.02.2015 18:00

Zveme všechny členy ANA na druhý
klub rodičů
v tomto kalendářním roce.

Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání
v ANA konaná vždy poslední středu v měsíci.

Naše společné sezení tentokrát proběhne
ve středu 25.2.2015 od 18:00 hodin.

Pište jako obvykle, kdo z vás přijde a kdo ne.
Děkujeme a doufáme opět v hojnou účast.

Upozornění:

Bohužel jsme nuceni oznámit, že se tento
klub rodičů z organizačních důvodů ruší.

Děkujeme za pochopení.
 

Zpět