Darujeme kroužky dětem

ANA se jako poskytovatel zapojila do tohoto projektu, který pomáhá rodinám zaplatit volnočasové aktivity pro děti.
Co to znamená?

Pokud máte děti ve věku od 3 do 18 let, vaše rodina je v tíživé finanční situaci a pobíráte "přídavek na dítě", můžete požádat o příspěvek až 2.000,- Kč na pololetí.

NOVINKA

Od 5.1.2023 se mohou registrovat a žádat o příspěvek na 2. pololetí i rodiny, které čerpají "příspěvek na péči", "odměnu pěstouna" nebo "příspěvek při pěstounské péči".

My vám v této souvislosti nabízíme:

  1. zájmové kroužky a doučování
  2. pohybové kroužky
  3. nácviky sociálních dovedností
  4. herní kluby
Jak příspěvek získat?
  • Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město a doložte potřebné dokumenty.
  • Vyberte si aktivitu, kterou navštěvujete či plánujete navštěvovat, a označte ji.
  • Využít můžete 2.000,- Kč na jednu aktivitu nebo vždy 1.000,- Kč na dvě různé aktivity - rodič má spoluúčast jen 20 % z příslušné částky.
  • Ve chvíli, kdy potvrdíme, že tuto aktivitu dítě navštěvuje, budou nám vyplaceny finanční prostředky.
  • Pokud je aktivita levnější, je možné za zbylé peníze nakoupit dětem potřebné pomůcky.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na zde uvedených kontaktech.