O spolku

  • Hlavním posláním spolku je umožnit nadaným a dvakrát výjimečným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a informací.

Akademie nadání, z.s. (dříve Akademie nadání o. s.) byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2009 pod č.j. VS/1-1/78058/09-R a nyní je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. L 5540.

VÝPIS ze spolkového rejstříku

STANOVY v úplném znění

Rada spolku

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková e-mail: smitkova(a)akademie-nadani.cz
Mgr. Stanislav Smítka e-mail: smitka(a)akademie-nadani.cz
Eva Járová Honsová  

 

 

 

Níže jsou k dispozici základní souhrnné informace o činnosti ANA za uplynulé období:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝROČNÍ ZP RÁVA 2018

VÝROČNÍ ZP RÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022