Kontaktní údaje

Akade mie nadání, z.s.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00  Plzeň

T: +420 604 612 205
E: info(a)akademie-nadani.cz
ID DS: va2wwgn

IČO 22823417

č.ú. 2501423967/2010

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE:
podle potřeby po předchozí domluvě

Mgr. Ivana Sm ítková
předsedkyně spolku a psycholožka
E: smitkova(a)akademie- nadani.cz