Pro dárce

Vaše dary ANA jako neziskové organizaci mohou pomoci i Vám samotným. Zaslané příspěvky si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání. Potřebné potvrzení o daru Vám obratem zašleme po jeho obdržení.
 

Bankovní spojení

2501423967/2010

Na toto číslo účtu můžete zasílat finanční dary určené k podpoře činnosti i běžného provozu ANA. Bez pokrytí nezbytných základních provozních nákladů se naše činnost a poslání uskutečňovat nedá. Předem děkujeme.

Daňová uznatelnost darů​​

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (viz ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. (viz ust. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).