Naše činnost

Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné. Možná proto zůstávají "dvakrát výjimečné" děti tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý.

Zbytečně se tak stávají jakýmisi "ztracenými poklady" naší společnosti.

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tj. nadaných dětí s určitým hendikepem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.).

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) vznikl jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s "hendikepem" nadání. Jeho cílem je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Kvůli svým hendikepům/výjimečnosti jsou tyto děti často vyčleňovány z kolektivu vrstevníků. Spolek usiluje o to, aby se i tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně jejich individuálním schopnostem, potřebám i omezením.

NABÍZÍME:

  • kvalitní zázemí, odbornou diagnostiku a péči, dlouhodobé vedení a poradenství, napojení na síť dalších odborných pracovišť (psychiatrie, logopedie atd.)
  • prostor pro setkávání dětí předškolního a školního věku a schůzky rodičů
  • pomoc při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (v souvislosti s nadáním i případným hendikepem)
  • zkvalitnění informovanosti rodin o problematice nadaných, konzultace a podporu
  • zkvalitnění informovanosti odborné i laické veřejnosti v mateřských, základních a středních školách o této specifické problematice prostřednictvím individuálních konzultací i přednášek
  • pobyty pro rodiče s dětmi – k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušeností

Naše zařízení slouží dětem od 3 let věku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Na pořízení materiálu, pomůcek, vybavení a zajištění lektorů pro činost ANA v letech 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 i 2023 poskytl dotaci Městský obvod Plzeň 2 - Slovany.

Volnočasové aktivity pořádané ANA v letech 2016, 2019, 2020, 2022 a 2023 finančně podpořil Plzeňský kraj.

Činnost ANA v letech 2019, 2020, 2021 i 2022 byla podpořena finančním darem NET4GAS, s.r.o. v rámci jejího grantového programu.