KLUB rodičů

23.11.2016 18:45

Zveme všechny členy ANA na 2. klub rodičů v tomto školním roce.

Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání v ANA konaná vždy poslední středu v měsíci.
Vzhledem k termínu podzimních prázdnin (26. a 27.10.) a z organizačních důvodů však proběhne naše další společné sezení tentokrát až ve středu 23.11. cca od 18:45 hodin.

Pište jako obvykle, kdo z vás přijde a kdo ne.
Děkujeme a doufáme v hojnou účast.

UPOZORNĚNÍ:

Před klubem rodičů od 18:15 hodin se uskuteční valná hromada členů ANA.
Hlavními body jejího programu budou změna stanov a volba rady spolku.

Zpět