Valná hromada - DŮLEŽITÉ

10.12.2014 17:00

Vážení členové ANA,

přijměte pozvání na 6. řádnou valnou hromadu,
která se bude konat ve St 10.12.2014 od 17:15 hodin
v "Zelené herně" v nynějším působišti ANA
na Jiráskově náměstí 31 v Plzni.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 17:00 hodin,
program valné hromady naleznete v
pozvánce.

Hlavními body programu budou volba rady a schválení závěrky.

Aby valná hromada byla i tentokrát usnášení schopná,
je třeba, aby byla přítomna nadpoloviční většina všech členů ANA
(pro schvalování pak stačí nadpoloviční většina přítomných členů).

Děkujeme předem za co největší účast.

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti), a to do Pá 5.12.2014.
 

Zpět

Potvrzení účasti

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: