ZÁPIS ZMĚN do spolkového rejstříku

16.12.2016 00:00

Tímto oznamujeme, že příslušný soud vyhověl návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku svým usnesením ze dne 14.12.2016, které bylo ANA doručeno dnes.

Na 8. valné hromadě členů ANA konané dne 23.11.2016 byly v rámci jejího programu schváleny změny spočívající v následujícím:

  • uvedení stanov spolku do souladu s novým občanským zákoníkem
  • volba rady spolku

Aktuální znění stanov ANA a složení členů rady je k dispozici na níže uvedených odkazech:

 

Zpět