ZMĚNA názvu spolku

06.01.2016 00:00

Tímto oznamujeme, že KS v Plzni rozhodl kladně o zápisu
níže uvedené
změny názvu do spolkového rejstříku
svým usnesením ze dne 29.12.2015, doručeným ANA dnes:

USNESENÍ soudu

Na 7. valné hromadě členů ANA, která se konala dne 25.11.2015,
byla pod bodem č. 3 programu valné hromady schválena změna

názvu spolku spočívající v následujícím:

  • v čl. I odst. 1 stanov se dosavadní název "Akademie nadání o. s."
    mění na "Akademie nadání, z.s."

Na níže uvedenémh odkazu jsou k dispozici k nahlédnutí
kompletní stanovy se zahrnutím všech dosavadních změn
.

STANOVY spolku ANA
 

Zpět