Změna sídla - DŮLEŽITÉ

16.12.2013 00:00

Tímto oznamujeme, že Ministerstvo vnitra vzalo níže uvedené
změny stanov na vědomí dne 16. 12. 2013.

Na 5. valné hromadě členů ANA, která se konala dne 27. 11. 2012,
byly pod bodem č. 3 programu valné hromady schválena změna stanov

spočívající v následujícím:

  • v čl. I odst. 3 stanov se dosavadní sídlo „Plzeň, Doudlevecká 666/36, PSČ 301 00
    mění na „Plzeň, Jiráskovo náměstí  274/31, PSČ  326 00

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici k nahlédnutí kompletní stanovy sdružení
již se zahrnutím změn.

Stanovy sdružení ANA
 

Zpět