Doprovázení pěstounských rodin

Co poskytujeme?

  • Podporu a pomoc, doprovázení rodiny, odborné služby, poradenství, vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity včetně víkendových pobytů a příměstských táborů. (Nabízené služby a aktivity si rodiny vybírají podle svých potřeb a možností.)

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým hendikepem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Cílem ANA je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu.

Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků se chceme i v oblasti pěstounské péče zaměřovat především na tyto děti a rodiny.

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo ANA uděleno rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí dne 17. 9. 2015.

V této brožuře se blíže seznámíte s nabídkou ANA – doprovázení.

MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO PĚSTOUNY

Zájemci o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nás mohou kontaktovat na e-mailu doprovazeni@a-na.cz nebo na telefonu +420 604 612 205.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem v jejich nelehké cestě životem - máte náš obdiv a podporu.