SEMINÁŘ o asistentech pedagoga

18.03.2018 09:00

Během školního roku 2017/18 máte možnost se zúčastnit několika seminářů, které se budou konat přímo v ANA:

Asistenti asistentům

  • Anotace:

Seminář se zaměřuje na systém práce asistentů pedagoga. Je určen zejména asistentům pedagoga, kteří budou seznámeni s potřebnými legislativními normami, s formálními náležitostmi spojenými se vzděláváním a zaměstnáváním pracovníků na uvedené pracovní pozici. Prostor bude věnován i vztahu mezi asistenty a učiteli a komunikaci s rodinou. Nedílnou součástí semináře bude setkání s úspěšným asistentem pedagoga, který již dlouho spolupracuje při integraci žáků s poruchou autistického spektra (PAS) v běžné základní škole. Ten se podělí o své zkušenosti a bude odpovídat na konkrétní dotazy posluchačů.

Díky kurzu bude mít účastník jasno v tom, jaké je postavení asistenta ve třídě, a získá řadu praktických námětů, jak postupovat při vzdělávání dítěte s PAS.

Seminář se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s PAS v běžných základních školách. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné práci s těmito žáky. Za všechny jmenujme realizaci jednotlivých opatření IVP, komunikaci mezi učiteli, formy interakce mezi školou a rodinou. Seminář bude doplněn konkrétními kazuistikami a rozborem řešení obtížných momentů ve vzdělávání.

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze
asistent pedagoga

Termín a cena:
Ne 18.3.2018 od 9:00 do 17:00 hodin (akreditace MŠMT) 950,- Kč

Zájemci se mohou hlásit do Po 12.3.2018 na e-mail nebo prostřednictvím formuláře:

Zpět

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: