Charitativní akce "Večeře pro ANA"

25.10.2012 18:30

„Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …“
(neznámý autor)

Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.
Možná proto dvakrát výjimečné děti zůstávají tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý.
Zbytečně se tak stávají jakýmisi „ztracenými poklady“ naší společnosti.

Nadané děti, které zároveň mají nějaký handicap, stojí bohužel většinou stranou
pozornosti psychologů a dalších odborníků. Setkávají se s nepochopením a často
i negativními reakcemi vrstevníků i dospělých. S cílem pomoci nejen jim, ale také
jejich rodinám, vzniklo v roce 2009 občanské sdružení Akademie nadání (ANA).
Dne 25.10.2012 se v nově otevřeném restaurantu zdravé výživy Wild Rose v Plzni
uskutečnila charitativní večeře, kterou zorganizovala paní Ivana Kyselková.
Její výtěžek byl věnován na podporu sociálně slabých klientů této neziskové organizace.

Ještě jednou touto cestou děkujeme všem účastníkům této akce.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět