SEMINÁŘ o vzdělávání dětí s PAS

18.02.2018 09:00

Během školního roku 2017/18 máte možnost se zúčastnit několika seminářů, které se budou konat přímo v ANA:

Dítě s PAS ve třídě

  • Anotace:

Seminář se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra (PAS) v běžných základních školách. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné práci s těmito žáky. Za všechny jmenujme realizaci jednotlivých opatření IVP, komunikaci mezi učiteli, formy interakce mezi školou a rodinou. Posluchači se seznámí i s různými formami spolupráce školy s odborníky, především psychology, psychiatry či speciálními pedagogy. Seminář bude doplněn konkrétními kazuistikami a rozborem řešení obtížných momentů ve vzdělávání.

Účastník kurzu bude mít možnost seznámit se s postupy, jak nastavit fungující komunikaci mezi pedagogem, asistentem pedagoga, SPC či PPP, rodinou a žákem.

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze

Termín a cena:
Ne 18.2.2018 od 9:00 do 17:00 hodin (akreditace MŠMT) 950,- Kč

Zájemci se mohou hlásit do Po 12.2.2018 na e-mail nebo prostřednictvím formuláře:

Zpět

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: