Klub rodičů - PREZENTACE KURZU

26.02.2014 18:00

Zveme všechny členy ANA na již druhý
klub rodičů
v tomto kalendářním roce.

Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání
v ANA konaná vždy poslední středu v měsíci.

Tentokrát proběhne naše posezení ve
středu 26.2.2014 od 18:00 hodin.

Pište jako obvykle, kdo z vás přijde a kdo ne.
Děkujeme a doufáme opět v hojnou účast.

V rámci tohoto klubu proběhne v čase od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
prezentace kurzu "Zkušeností k respektování". Více informací naleznete zde.

  • Co znamená respektující přístup?
  • Co tento přístup přináší pro výchovu dětí i pro vztahy mezi dospělými?
  • Z čeho tento přístup vychází?

Lektorky:  PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. a Mgr. Eva Mikešová

Respektující přístup poskytuje dětem hranice a zároveň umožňuje uspokojování
jejich potřeb a rozvoj jejich zdravého sebepojetí. Kurz Zkušeností k respektování
je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší
porozumění sobě i druhým, tak efektivnější získávání nových dovedností.

Přihlášky zasílejte nejpozději do středy 19.2.2014
na e-mail smitkova(a)akademie-nadani.cz
nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.
 

Zpět

Potvrzení účasti

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: