Nácviky sociálních dovedností - NOVÝ BĚH

20.05.2014 14:00

Od Út 20.5.2014 a So 24.5.2014 v ANA začínají
skupinové "Nácviky sociálních dovedností"
pro děti s Aspergerovým syndromem.
Tyto nácviky jsou určeny dětem od 6 let.

S ohledem na počet a věk zájemců bylo sestaveno
6 skupin s následujícími termíny jejich konání :

 • Út od 14:00 do 15:30 hodin
 • Út od 16:00 do 17:30 hodin
 • Út od 18:00 do 19:30 hodin
 • So od 8:30 do 10:00 hodin
 • So od 10:30 do 12:00 hodin
 • So od 13:30 do 15:00 hodin

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané
v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat
své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát při tom ohled na
potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých lidí a zpětně
k nárůstu sebedůvěry.  (www.autismus.cz)

Problémové chování je často pouze sekundárním jevem
obtíží v komunikaci se svým okolím.

Platbu za nácviky je možné provést :

 • hotově v recepci ANA (Jiráskovo náměstí 31, Plzeň,
  v přízemí za 2. prosklenými dveřmi vpravo)
 • převodem na účet č. 234624537/0300 pod VS 602
  s uvedením jména dítěte v popisu příkazu k úhradě

   
Zpět