POKYNY K PLATBĚ za kroužky a kluby

01.04.2016 00:00

Abychom předešli dotazům na údaje pro platby za zájmové kroužky
a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2015/2016, předkládáme
zde souhrn základních pokynů.

Platbu je třeba zaslat na účet č. 234624537/0300 vedený u ČSOB
pod příslušným variabilním symbolem, který naleznete níže:

VS

Název kroužku

301

Herní kluby

102

Tvořivé ruce

103

Šachy

104

Nápravné programy pro předškoláky

105

Matematický dinosaurus

106

Stavíme s LaQ

107

Mluvím, mluvíš, mluvíme

109

Akvarel

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

115

Elektron

116

Paličkování

117

Jóga

118

Kouzelná příroda

Do popisu příkazu k úhradě pak lze samozřejmě vepsat doplňující údaje a komentář
(např. příjmení dítěte, záloha, 1. splátka apod.).

Informaci o výši platby vám poskytne tato BROŽURA,
ceny volnočasových aktivit zůstaly stejné jako v 1. pololetí.

Prosíme všechny o dodržování těchto pokynů - pomůžete nám tím v identifikaci jednotlivých plateb.
 

Zpět