POKYNY K PLATBĚ za kroužky a kluby

01.03.2017 00:00

Abychom předešli některým dotazům na údaje pro platby za zájmové kroužky a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2016/2017, předkládáme zde souhrn základních pokynů.

Platbu je třeba zaslat na účet č. 234624537/0300 pod příslušným variabilním symbolem:

VS

Název kroužku

301

Herní kluby

101

Doučování

102

Tvořivé ruce

104

Nápravné programy pro předškoláky

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

115

Elektron

117

Jóga

120

Logopedie

Do popisu příkazu k úhradě pak lze samozřejmě vepsat doplňující údaje a komentář (např. příjmení dítěte, záloha, 1. splátka apod.).

Informaci o výši platby vám poskytne tato brožura.

Prosíme všechny o dodržování těchto pokynů - pomůžete nám tím v identifikaci jednotlivých plateb.
 

Zpět