POKYNY K PLATBĚ za kroužky a kluby

27.11.2017 00:00

Zde předkládáme souhrn základních údajů a pokynů pro platby za zájmové kroužky a herní kluby na 1. pololetí školního roku 2017/2018:

Platbu je třeba zaslat na účet č. 234624537/0300 pod příslušným variabilním symbolem:

VS

Název kroužku

301

Herní kluby

101

Doučování

102

Tvořivé ruce

104

Nápravné programy pro předškoláky

105

Matematický dinosaurus

108

Předškoláček

109

Výbuch

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

115

Elektron

117

Jóga

120

Logopedie

Do popisu příkazu k úhradě pak lze samozřejmě vepsat doplňující údaje a komentář (např. příjmení dítěte, záloha, 1. splátka apod.).

Informaci o výši platby vám poskytne tato brožura.

Prosíme všechny o dodržování těchto pokynů - pomůžete nám tím v identifikaci jednotlivých plateb.

Zpět