POKYNY K PLATBĚ za kroužky a kluby

25.03.2019 00:00

Předkládáme zde souhrn základních údajů a pokynů pro platby za zájmové kroužky a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2018/2019:

Platbu je třeba zaslat na nový účet vedený u Fio banky č. 2501423967/2010 pod příslušným variabilním symbolem:

VS

Název kroužku

301

Herní kluby

102

Tvořivé ruce

103

Šachy

104

Nápravné programy pro předškoláky

105

Matematický dinosaurus

106

Legoboti

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

115

Elektron

116

Robotika

117

Jóga

Informaci o výši platby vám poskytne tato brožura.

Do popisu příkazu k úhradě pak lze samozřejmě vepsat doplňující údaje a komentář (např. příjmení dítěte, záloha, 1. splátka apod.).

Prosíme o dodržování těchto pokynů - pomůžete nám tím v identifikaci jednotlivých plateb.

Zpět