POKYNY K PLATBĚ za kroužky a kluby

24.02.2020 00:00

Informace o nabídce ANA lze získat ze stránek zde:

 

Zde předkládáme souhrn základních pokynů pro platby za zájmové kroužky a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2019/2020:

  • platbu zašlete na účet č. 2501423967/2010
  • příslušný variabilní symbol naleznete niže
  • informaci o výši platby poskytne tato brožura

 

VS

Název

301

Herní kluby

102

Tvořivé ruce

103

Šachy

104

Nápravné programy pro předškoláky

105

Matematický dinosaurus

106

Legoboti

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

115

Elektron

116

Robotika

117

Jóga

 

Zpět