Pokyny pro platbu za kroužky a kluby

03.02.2014 00:00

Abychom předešli dotazům na údaje pro platby za zájmové kroužky
a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2013/2014, předkládáme
zde souhrn základních pokynů.

Platbu je třeba zaslat na účet č. 234624537/0300 vedený u ČSOB
pod příslušným variabilním symbolem, který naleznete níže:

VS

Název

301

Herní kluby

101

Angličtina

102

Tvořivé ruce

104

Nápravné programy pro předškoláky

105

Matematický dinosaurus

106

Stavíme s LaQ

108

Dramatický kroužek

110

Dračí doupě

114

Fyzika jinak

Do popisu příkazu k úhradě pak lze samozřejmě vepsat doplňující údaje a komentář (např. příjmení dítěte, záloha, 1. splátka apod.).

Informaci o výši platby vám poskytne tato brožura.

Prosíme všechny o dodržování těchto pokynů - pomůžete nám tím v identifikaci jednotlivých plateb.
 

Zpět