KURZ sebeochrany

08.06.2024 10:00

Zúčastnětě se kurzu, který se bude konat přímo v ANA:

Základy sebeochrany při individuální práci s klientem

Během praktického kurzu si účastníci osvojí základy fyzických úchopů, které poté mohou využít při zvládání chování klienta náročného na péči. Kurz je určen pro všechny, kteří pracují nebo pečují o osoby s problémovým či agresivním chováním.

OBSAH:

  • Vhled do terapie a preventivních programů.
  • Nácvik fyzických úchopů.
  • Držení agresivního klienta ve stoje a vleže.
  • Obrana proti držení, škrcení a vyhnutí se úderu.
  • Odtáhnutí klienta ze silnice.
  • Vyhýbání se agresivnímu klientovi.
  • Nácvik konkrétních situací, které asistenti zažívají s jednotlivými klienty nebo rodiče se svými dětmi.

TERMÍN A CENA:

  • sobota 8.6. od 10:00 do 16:00 hodin
  • 2.900,- Kč / členové ANA 2.800,- Kč (akreditace MPSV)
  • pro účastníky téhož kurzu v loňském roce  2.700,- Kč

Zájemci se mohou hlásit do pátku 31.5. na e-mail nebo prostřednictvím formuláře:

Zpět

Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: