SEMINÁŘ o vdělávání dětí s SVP

21.01.2018 09:00

Během školního roku 2017/18 máte možnost se zúčastnit několika seminářů, které se budou konat přímo v ANA:

Dítě s SVP ve třídě

  • Anotace:

V úvodu semináře budou probrány základní pojmy spojené s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), definice pojmu speciálních vzdělávacích potřeb a jejich klasifikace. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem dané problematiky, budou probrána základní legislativní pravidla a předpisy, jimiž se vzdělávání žáků s SVP řídí. Podrobně budou probrány individuální vzdělávací plány (IVP) a plány pedagogické podpory (PLPP), jejich vytváření, vyhodnocování a revize. Účastníci se seznámí s nástroji (konkrétními metodami a způsoby práce), kterými pedagogové disponují při práci s žáky s SVP. Pozornost bude věnována tématu hodnocení výsledků vzdělávání žáků s SVP.

Dotkneme se i změny v legislativě asistentů pedagoga, která má vejít v platnost od ledna 2018 (hodnocení, školení, vyprofilování asistentů apod.) Více toto téma rozebereme v dalším semináři "Asistenti asistentům".

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze

Termín a cena:
Ne 21.1.2018 od 9:00 do 17:00 hodin (akreditace MŠMT) 950,- Kč

Zájemci se mohou hlásit do Út 16.1.2018 na e-mail nebo prostřednictvím formuláře:

Zpět

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: