Valná hromada

16.12.2011 18:30

Vážení členové ANA,

přijměte pozvání na 2. řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v 16. 12. 2011 od 18:30 hodin
opět v zasedací místnosti v přízemí budovy
České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň,
na Klatovské třídě 48 v Plzni.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 18:15 hodin,
program valné hromady naleznete v přiložené
pozvánce.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a pro vás jako členy sdružení představuje jedinečnou příležitost, jak se dozvědět o chodu ANA v 2. roce jejího fungování,
jak ovlivnit budoucí vývoj tohoto sdružení nebo se zapojit do jeho činnosti.

Protože valná hromada by i tentokrát měla rozhodovat i o změně stanov ANA,
je třeba, aby byla přítomna minimálně 2/3 většina všech členů
(pro ostatní záležitosti stačí nadpoloviční většina přítomných členů).

Děkujeme předem za co největší účast.

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti)
na e-mail IvSmitkova@seznam.cz  nebo tel. 604 516 861,
a to do St 14.12.2011.

 

Zpět