Valná hromada

20.04.2012 18:30

Vážení členové ANA,

přijměte pozvání na 3. řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v 20.4.2012 od 18:30 hodin
opět v zasedací místnosti v přízemí budovy
České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň,
na Klatovské třídě 48 v Plzni.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 18:15 hodin,
program valné hromady naleznete v přiložené
pozvánce.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a pro vás jako členy sdružení představuje
jedinečnou příležitost, jak se dozvědět o chodu ANA ve 3. roce jejího fungování,
jak ovlivnit budoucí vývoj tohoto sdružení nebo se zapojit do jeho činnosti.

Aby valná hromada byla i tentokrát usnášení schopná,
je třeba, aby byla přítomna minimálně 1/2 většina všech členů
(pro schvalování pak stačí nadpoloviční většina přítomných členů).

Děkujeme předem za co největší účast.

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti)
na e-mail IvSmitkova@seznam.cz, a to do St 18.4.2012.

 

Zpět