VALNÁ HROMADA

25.11.2015 18:15

Vážení členové ANA,

přijměte pozvání na 7. řádnou valnou hromadu,
která se bude konat ve St 25.11.2015 od 18:15 hodin
v "Zelené herně" v nynějším působišti ANA
na Jiráskově náměstí 31 v Plzni.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 18:00 hodin,
program valné hromady naleznete v
pozvánce.

Hlavním bodem programu bude změna názvu ANA.

Aby valná hromada byla i tentokrát usnášení schopná,
je třeba, aby byla přítomna minimálně 1/2 většina všech členů
(pro schválení pak stačí dvoutřetinová většina přítomných členů).

Děkujeme předem za co největší účast.

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti), a to do Pá 20.11.2015.
 

Zpět