VALNÁ HROMADA

23.11.2016 18:15

Vážení členové ANA,

přijměte pozvání na 8. řádnou valnou hromadu,
která se bude konat ve středu 23.11.2016 od 18:15 hodin
v "zelené herně" v nynějším působišti ANA
na Jiráskově náměstí 31 v Plzni.

Prezence účastníků valné hromady se uskuteční od 18:00 hodin,
předběžný program valné hromady naleznete v
pozvánce.

Hlavními body programu budou změna stanov a volba rady ANA.

Aby valná hromada byla i tentokrát usnášení schopná,
je třeba, aby byla přítomna minimálně 1/2 většina všech členů
(pro schválení pak stačí dvoutřetinová většina přítomných členů).

Děkujeme předem za co největší účast.

Žádáme vás o potvrzení účasti (popř. neúčasti), a to do pátku 18.11.2015.

Zpět