Vánoční PRÁZDNINY

20.12.2019 17:30

Pravidelná činnost ANA (zájmové a pohybové kroužky, herní kluby i nácviky sociálních dovedností) v letošním kalendářním roce končí v pátek 20.12.2019.

Přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA příjemné prožití vánočních svátků a zbytku roku 2019 a těšíme se na shledání v novém roce 2020.

V ANA se budeme opět vídat počínaje pondělím 6.1.2020.

Důležité provozní informace:

V době vánočních prázdnin od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 nebude v ANA nikdo přítomen.

Případnou nezbytnou komunikaci proto směrujte na mail nebo telefon.

Zpět