ZMĚNA TERMÍNŮ pro kroužky "Fyzika jinak" a "Elektron"

02.03.2017 00:00

Důležité informace o konání 2 zájmových kroužků:

  • z důvodu časových možností lektora dojde ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 ke zrušení termínu konání ve čtvrtek a jeho nahrazení pátečním termínem

Kroužek fyziky jinak

Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě.
Budou se snažit používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí. Děti mimo jiné získají mnoho poznatků včetně pracovních listů, které využijí ať už jako možnost referátu nebo ukázky jednoduchého pokusu.
Kroužky "Fyzika jinak" a "Elektron" na sebe časově navazují.

Termín: 1x za týden ve středu od 15:45 do 16:45 hodin
a v pátek od 16:00 do 17:00 hodin
(termíny platné pro 2. pololetí)

Elektron

Kroužek elektrotechniky ,,Elektron" je v ANA žádaným a je určen pro všechny děti a mladistvé.
Pod vedením zkušeného lektora se děti samy naučí pracovat se schématy, pájet, propojovat obvody a časem si i postaví svého malého robota.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé.

Termín: 1x za týden ve středu od 16:45 do 17:45 hodin
v pátek od 15:00 do 16:00 hodin
(termíny platné pro 2. pololetí)

Další zájemci o nový páteční termín se mohou hlásit na e-mail.

Zpět