Změny stanov

13.01.2012 00:00

Tímto oznamujeme, že Ministerstvo vnitra vzalo níže uvedené
změny stanov na vědomí dne 13. 1. 2012.

Na 2. valné hromadě členů ANA, která se konala dne 16. 12. 2011,
byly pod bodem č. 8 programu valné hromady schváleny změny stanov

spočívající v následujícím:

  • v čl. I odst. 3 stanov se dosavadní sídlo „Staniční 71, Plzeň, PSČ  312 00“ mění na „Plzeň, Doudlevecká 666/36, PSČ 301 00“;
  • v čl. V·odst. 2 písm. d) stanov se text „vždy do 31. března daného roku“ mění na
    na každý běžný rok trvání členství“;
  • v čl. VIII odst. 5 písm. a) stanov se za slova „volí ze svého středu“ vkládají slova
    a odvolává“.

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici k nahlédnutí kompletní stanovy sdružení již se zahrnutím změn.

Stanovy sdružení

 

Zpět