Partneři

Pokud byste chtěli ANA v jejím snažení pomoci a přispět na její činnost, oceníme jakoukoli formu podpory.

Finanční dary je možno zasílat na účet vedený u Fio banky č. 2501423967/2010.

Následně vystavujeme příslušné "potvrzení o daru" v elektronické podobě.

Děkujeme všem za veškerou dosavadní podporu ANA - vážíme si důvěry ve smysl našeho úsilí.

 

Podpořili nás v roce 2016

  

Podpořili nás (nejen) v letech 2014 a 2015

Podpořili nás v roce 2013

Podpořili nás v roce 2012

  

Podpořili nás v minulosti


  

a další nejmenovaní dárci z řad fyzických osob