Partneři

Pokud byste chtěli ANA v jejím snažení pomoci a přispět na kluby, kroužky a další aktivity, oceníme jakoukoli formu podpory. Předem všem děkujeme.

Zároveň děkujeme mnohým, kteří již pomohli.


Podpořili nás v roce 2016

  

Podpořili nás (nejen) v letech 2014 a 2015

Podpořili nás v roce 2013

Podpořili nás v roce 2012

  

Podpořili nás v minulosti


  

a další nejmenovaní dárci z řad fyzických osob