Aktuality

Pokyny pro platbu za kroužky a kluby

03.02.2014 00:00
Abychom předešli dotazům na údaje pro platby za zájmové kroužky a herní kluby na 2. pololetí školního roku 2013/2014, předkládáme zde souhrn základních pokynů. Platbu je třeba zaslat na účet č. 234624537/0300 vedený u ČSOB pod příslušným variabilním...

Nabídka pro školní rok 2013/2014

01.02.2014 00:00
Informace o nabídce ANA pro 2. pololetí tohoto školního roku lze získat na stránkách herních klubů a zájmových kroužků. K dispozici k nahlédnutí je také brožura, která obsahuje souhrn všech nabízených volnočasových aktivit. V této brožuře byste...

Pololetní prázdniny

31.01.2014 00:00
V době pololetních prázdnin v Pá 31.1.2014 se kluby ani kroužky nekonají. Přejeme všem dětem, aby si užily zaslouženou odměnu v podobě prodlouženého víkendu. V tomto dni nebude v ANA nikdo přítomen, případnou komunikaci proto směrujte na...

Klub rodičů

29.01.2014 18:00
Zveme všechny členy ANA na první klub rodičů v tomto kalendářním roce. Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání v ANA konaná vždy poslední středu v měsíci. Tentokrát proběhne naše posezení ve středu 29.1.2014 od 18 hodin. Pište jako obvykle, kdo...

Provozní informace - dramatický kroužek

20.01.2014 16:30
Důležité informace o konání tohoto kroužku: Dramatický kroužek V Po 20.1.2014 se z důvodu zaneprázdněnosti lektorky tento kroužek nebude konat.  

Novoroční přání

01.01.2014 00:00
Přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA úspěšný start do nového roku 2014. V ANA se budeme opět vídat počínaje Po 6.1.2014.            

Vánoční prázdniny

20.12.2013 17:30
Pravidelná činnost ANA (kluby a kroužky) v letošním roce končí v Pá 20.12.2013. Přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA příjemné prožití vánočních svátků a oslav konce roku a těšíme se na shledání v novém roce 2014. V ANA se budeme opět vídat...