Kdo jsme

Článek v magazínu Satisfakce na stranách 18, 19 a 20
Článek v Plzeňském deníku ze dne 13.11.2016
- rozhovory
s Ivanou Smítkovou o ANA

Audiozáznam pořadu Páteční azyl vysílaného ČRo Plzeň dne 7.5.2010
- rozhovor
s Ivanou Smítkovou, Stanislavem Smítkou a Václavem Zbránkem o ANA

Audioz áznam pořadu Náš host vysílaného ČRo Plzeň dne 12.1.2018
- rozhovor se Stanislavem Smítkou o ANA a ceně  Křesadlo 

 "Zaměřujeme se na péči o nadané děti a nadané děti s poruchou, protože mají specifické zájmy a potřeby a dosud zde pro ně neexistovala takřka žádná podpora. Jsme však otevření i všem ostatním a rádi pomůžeme a poradíme."

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková

předsedkyně spolku a psycholožka

Vzdělání

– absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu pedagogickou a Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu v Praze (diplom), kde za diplomovou práci s názvem "Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi" obdržela Cenu profesora Zdeňka Matějčka

Praxe

– v letech 2005 až 2009 pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně, Plzeň jako psycholog a krajský koordinátor péče o nadané děti
– nyní provozuje vlastní praxi a příležitostně vede přednášky a semináře se zaměřením na problematiku nadaných a dvakrát výjimečných dětí
– je spoluzakladatelkou a dlouholetou předsedkyní ANA, která se zaměřuje na poradenství, komunikaci se školami a dlouhodobou péči pro nadané děti s handicapem