Aktuality

Dračí SOBOTY

22.01.2022 09:00
Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného...

KURZ Autismus a smyslové vnímání

29.01.2022 09:00
Znovu máte možnost se zúčastnit několika seminářů, které se budou konat přímo v ANA: Autismus a smyslové vnímání Anotace: Smyslové vnímání a zpracování podnětů je u...

Pololetní a jarní PRÁZDNINY

04.02.2022 09:00
O pololetních prázdninách v pátek 4.2. a v době jarních prázdnin od pondělí 7.2. do pátku 11.2. kroužky, kluby ani nácviky neprobíhají. Vaše děti se však...
Všechny články

Letní příměstské tábory 2022

Na letošní letní prázdniny pro období od 1.7. do 5.8. opět připravujeme celkem 6 týdnů/běhů příměstských táborů s pestrým programem včetně výletů a zážitkového pobytu v délce 4 dnů (19.7. - 22.7.). Výlety budou určeny nejen pro účastníky tábora, ale i celé rodiny.

Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako hendikep než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým hendikepem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Značným přínosem je pro tyto děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci.

Podpořili nás

  

... a další dárci z řad fyzických osob