Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací i opravné zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického, německého a českého jazyka a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Bližší informace obdržíte na e-mailu nebo telefonu 604 612 205.

K dispozici je také brožura se souhrnem všech volno-časových aktivit.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.