Příměstské tábory

  • tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše
  • preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora
  • vždy je přítomna psycholožka - proto můžeme zohlednit i případné specifické potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
  • využít můžete celý tábor nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
  • v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačina, pitný režim po celý den, veškeré vstupy i doprava a materiál na tvoření
  • střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti) s hraním deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti
    porozumění, spolupráce) a s výlety, které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i získávání informací, které jistě uplatní i ve škole
  • specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny a širší veřejnost

Jarní příměstský tábor

Podzimní příměstský tábor

Letní příměstské tábory

Jedná se o pravidelně konané prázdninové akce.

Letní příměstské tábory 2018

Na letní prázdniny jsme pro období od 2.7. do 3.8.2018 připravili celkem 5 běhů (týdnů) s pestrým programem včetně výletů a zážitkového pobytu v délce 3 dnů.

Bližší informace o organizaci a programu naleznete v brožuře:


Letní příměstské tábory v letech 2011, 2013 a 2016 se uskutečnily za finančního příspění Nadace 700 let města Plzně.

V rámci realizace projektů mimoškolních aktivit zahrnující i příměstské tábory pro nadané děti s handicapem v letech 2015 a 2016 ANA podpořila Nadace ČEZ.

Na programu letních příměstských táborů v roce 2016 jsme pracovali spolu s Koordinačním pracovištěm BESIP pro Plzeňský kraj.

Na příměstské tábory a kurz zdravovědy pro děti v roce 2016 poskytl dotaci Městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

 Na provozní náklady spojené s letními příměstskými tábory v roce 2017 přispělo město Plzeň poskytnutím dotace.

V roce 2018 poskytl Plzeňský kraj příspěvek na dopravu v rámci letních příměstských táborů.