Zájmové kroužky (nabídka pro školní rok 2017/2018)

  • Respektování, zohlednění i využití individuálních potřeb a schopností každého dítěte je stejně jako vzájemná spolupráce mezi příslušným lektorem a psycholožkou naprostou samozřejmostí.

Další podrobnosti o kroužcích najdete v brožuře, která obsahuje souhrn aktivit nabízených ANA a všechny potřebné informace.

Výukové kroužky

Nápravné programy pro předškoláky

Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Kroužek vede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této oblasti. Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky, procvičí si jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 16:45 hodin
(v případě zájmu je možný i další termín od 17:00 do 17:45 hodin)

Předškoláček

Vhodné pro všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Zaměříme se na nácvik dovedností pro úspěšný vstup do 1. třídy bez obav a ostychu. Upevníme a procvičíme si motoriku, orientaci v prostoru i na těle, vyprávění, udržení pozornosti a koncentrace a seznámíme se s pojmy přestávka, vyučovací hodina apod. Na konci nebude chybět ani motivační vysvědčení.

Termín: 1x za týden ve čtvrtek od 15:45 do 16:45 hodin

Matematický dinosaurus

Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.
Na co se mohou těšit?

  • hádanky, hlavolamy, bludiště, zakódované obrázky, sudoku, tangram, kakuro, algebrogramy, origami, přesmyčky, optické klamy

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin
Lze domluvit i individuální hodinu pro uzavřenou skupinu v termínu dle možností lektora.

Mluvím, mluvíš, mluvíme

Kroužek zaměřený na rozvoj motoriky, vyjadřování, komunikaci, poznávání i hru. Vhodné pro děti od 4 let po předškoláky.
Jednoduše a zábavnou formou procvičíme vše, co by dítě v daném věku mělo zvládat. Kroužek vedou lektoři s osvědčením „asistent logopeda“.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Dračí doupě

Dračí doupě

Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen tím, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.
Setkávání s touto fantazijní hrou probíhá pod vedením profesionálního lektora a tvůrce hry, který se jejím hraním dlouhodobě zabývá. Hra je vhodná pro děti od cca 9 let.
Kroužek je rozdělen dle zkušeností hráčů na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Termín: 1x za týden v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 17:30 hodin a ve středu od 15:30 do 18:00 hodin (STŘEDA OBSAZENO)

Večerní Dračí doupě

Tento kroužek je určen pro skalní hráče, kterým školní nebo pracovní rozvrh nedovoluje docházet v dřívější dobu odpoledne.

Termín: 1x za týden v úterý, středu nebo čtvrtek večer 2,5 hodiny
(dny a časy upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Soboty s Dračím doupětem

Nově máte možnost pravidelně nebo nárazově strávit celou sobotu hrou Dračího doupěte.
Nezáleží, zda jste začátečník nebo ostřílený hráč - není problém úroveň hry přizpůsobit potřebám aktuálních hráčů i ve více skupinách současně.

V případě zájmu se závazně hlaste na recepci ANA.

Termín: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 16:00 hodin
(soboty 27.1., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 12.5., 26.5. a 9.6.2018)

Technické kroužky

Kroužek fyziky jinak

Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě.
Budou se snažit používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí. Děti mimo jiné získají mnoho poznatků včetně pracovních listů, které využijí ať už jako možnost referátu nebo ukázky jednoduchého pokusu.
Kroužky "Fyzika jinak" a "Elektron" na sebe časově navazují.

Termín: 1x za týden ve středu od 15:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin

Elektron

Kroužek elektrotechniky ,,Elektron" je v ANA žádaným a je určen pro všechny děti a mladistvé.
Pod vedením zkušeného lektora se děti samy naučí se číst schémata, pájet, propojovat obvody a časem si i postaví svého malého robota. Pracují s běžnými elektrosoučástkami, ale i se stavebnicí Voltík a Arduino.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé.

Termín: 1x za týden ve středu od 16:30 do 17:30 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin

Výbuch - NOVINKA

Kroužek je plný různých fyzikálních a chemických pokusů uskutečnitelných v rámci možností ANA.
Jde zde hlavně o to vidět a vyzkoušet si, jak to všechno funguje.
Kroužek je vhodný pro školou povinné děti.

Termín: 1x za týden v úterý od 15:00 do 16:00 hodin

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce

Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří.
Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je leptání skla, fusing, cínovaný šperk, vinuté perle, ubrousková technika, sítotisk, vypalování do dřeva apod. Dále budou např. plstit, pracovat s FIMO hmotou a vyrobí si dárky jako svíčky, vánoční ozdoby, šperky atd. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou navštěvovat děti i dospělí - jeho vhodnost však konzultujte na recepci.

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin
(s hlídáním dětí)

Šikulové

Pro všechny děti, které rády tvoří.
Naučí se základní jednoduché techniky jako skládání z papíru, ubrouskovou techniku, sítotisk, quiling, pískové mandaly, zdobení vánočních ozdob atp., které zvládnou i menší děti. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál. Na rozdíl od "Tvořivých rukou" jsou zde jednodušší techniky a tak je zvládnou i menší děti.
Kroužek mohou tedy navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů včetně jich samotných.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Kroužek paličkování

Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky.
Techniku paličkování zvládnou holky i kluci, děti i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od šperků, obrázků až po prostírání nebo doplňky oblečení.
Vše potřebné se dozvíte na 1. lekci.

Termín: 1x za týden 60 minut nebo 1x za 14 dní 2 hodiny
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Šachy

Šachový kroužek

Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí pravidla hry.
Věková hranice není omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

DÁLE NABÍZÍME:

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického a českého jazyka a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Bližší informace o doučování obdržíte na recepci ANA i během školního roku.

Logopedická prevence

Vhodné zvláště pro děti, které odmítají doma s rodiči spolupracovat a nechtějí trénovat. 
Jedná se o individuální procvičování řeči s lektorem za použití materiálů ANA nebo podle úkolů zadaných od logopeda.
Děti nabíráme průběžně po celu dobu školního roku.

Stavíme s LaQ

Stavebnice LaQ [lakjú] k nám přišla z Japonska. Zavede děti do světa kreativity bez hranic. Při skládání je neomezuje nic kromě fantazie. Tato stavebnice je určena dětem od 5 let.
Kroužek je vhodný pro všechny, které baví stavění z Lega a chtějí vyzkoušet něco nového.
Další informace ke stavebnici LaQ můžete najít na adrese www.jinehracky.cz.

Prostřednictvím tohoto programu si děti budou hravou formou rozvíjet a prohlubovat:

  • tvořivost a představivost, barevné a prostorové vidění
  • motorické schopnosti
  • schopnost spolupráce a komunikace

Termín: 1x za 14 dní 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

V případě zájmu se hlaste i s upřesněním vyhovujících termínů na e-mail.