Nácviky sociálních dovedností

Jedná se o skupinové "nácviky sociálních dovedností" především pro klienty s Aspergerovým syndromem.

Tyto nácviky jsou určeny dětem od 6 let věku výše.

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry.  (www.autismus.cz)

Problémové chování je často pouze sekundárním jevem obtíží v komunikaci se svým okolím.

  • Celková organizace nácviků závisí na počtu a věku zájemců.
  • Nácviky probíhají vždy až po naplnění dané skupiny (max. 7 dětí).
  • Nutný je vstupní pohovor s rodiči, na jehož základě je dítě zařazeno do vhodné skupiny, a to mimo jiné podle věku a podle oblastí, které dítě potřebuje rozvíjet.

"Povídací skupiny"

  • Skupiny probíhají v ustálené sestavě pravidelně 1x za 14 dní 1,5 hodiny vždy v úterý nebo v pátek odpoledne po celý školní rok, přistoupit lze kdykoliv.

Další nové zájemce postupně zařazujeme do seznamu uchazečů.

Pokud máte o nácviky zájem, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

K dispozici je také brožura se souhrnem všech volno-časových aktivit.

Zájem o nácviky

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: