Nácviky sociálních dovedností

Jedná se o skupinové "nácviky sociálních dovedností" pro klienty s Aspergerovým syndromem.

Tyto nácviky jsou určeny dětem od 6 let věku výše.

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry.  (www.autismus.cz)

Problémové chování je často pouze sekundárním jevem obtíží v komunikaci se svým okolím.

  • Celková organizace nácviků závisí na počtu a věku zájemců.
  • Nácviky probíhají vždy až po naplnění dané skupiny 1x za týden 90 minut v uceleném tématickém celku 6 lekcí vždy v úterý nebo v pátek odpoledne.
  • Před začátkem nácviků probíhají vstupní pohovory, na jejichž základě je dítě zařazeno do vhodné skupiny, a to mimo jiné podle věku a podle oblastí, které dítě potřebuje rozvíjet.

Další nové zájemce postupně zařazujeme do seznamu uchazečů.

Pokud máte o nácviky zájem, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

"Povídací skupiny"

  • Jedná se o navazující aktivitu po ukončení nácviků sociálních dovedností, kam lze docházet samozřejmě i nezávisle na jejich absolvování.
  • Skupiny probíhají v ustálené sestavě pravidelně 1x za 14 dní 90 minut po celý školní rok, přistoupit lze kdykoliv.

Zájem o nácviky

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: