Herní kluby

Na klubech se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé a jiné hry. Nejedná se však „pouze“ o herní kluby. Děti si sice přicházejí hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci. V podstatě se jedná o jakési „terapeutické“ vedení, v jehož rámci průběžně řešíme různé problémy těchto dětí. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží.

Termíny: 1x za týden 60 minut
úterý, středa a pátek od 16:00 do 17:30 hodin
a ve čtvrtek od od 17:00 do 18:30 hodin

 • možnost odreagování napětí, volného nehodnoceného vyjádření potíží,
  nápadů, přání
 • rozvoj strategického myšlení
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti, tvořivosti
 • rozvoj sociálních dovedností a schopnosti adaptace na kolektiv vrstevníků
 • možnost setkávání s dětmi podobně zaměřenými, podobných schopností,
  obtíží a zájmů, navázání přátelských vztahů, které často těmto dětem
  chybí

K dispozici je také brožura se souhrnem všech volno-časových aktivit.