Aktuality

Vy rozhodujete, my pomáháme - HLASOVÁNÍ

20.07.2021 00:00
S potěšením oznamujeme, že projekt ANA postoupil do hlasování zákazníků Tesco v 9. ročníku tohoto...

Letní PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

28.07.2021 07:30
Na letošní letní prázdniny pro období od 1.7. do 6.8. jsme připravili celkem 6 týdnů/běhů příměstských táborů s...

Prázdninové DRAČÍ DOUPĚ

02.08.2021 08:00
Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od...

Srpnové PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

16.08.2021 07:30
Na letošní letní prázdniny pro období od 16.8. do 24.8. jsme jako pomoc v péči o vaše děti připravili dalších 7...
Všechny články

Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako hendikep než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým hendikepem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Značným přínosem je pro tyto děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci.

Podpořili nás

  

... a další dárci z řad fyzických osob