Aktuality

Jarní PRÁZDNINY a příměstský TÁBOR

19.02.2018 07:30
V době jarních prázdnin od pondělí 19.2. do pátku 23.2.2018 kroužky, kluby ani nácviky neprobíhají. Vaše děti se však mohou zúčastnit příměstského tábora, který...

KLUB rodičů

28.02.2018 18:00
Zveme tímto všechny členy ANA na 2. klub rodičů v tomto kalendářním roce. Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání v ANA konaná vždy poslední středu v...
Všechny články

Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako handicap než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým handicapem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně a plnohodnotně trávit volný čas v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnosti.

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) se snaží pro děti nadané a "dvakrát výjimečné" získat odborné pracovníky pro vedení různých zájmových kroužků a akcí i se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci.

Jarní prázdniny

Příměstský TÁBOR

pondělí 19.02. - pátek 23.02.

vždy od 07:30-16:00

Hra DRAČÍ DOUPĚ

čtvrtek 22.02. - pátek 23.02.

vždy od 08:00-16:00