Aktuality

Vy rozhodujete, my pomáháme - HLAS PRO ANA

17.06.2019 00:00
S potěšením oznamujeme, že projekt ANA (volnočasové aktivity) postoupil do hlasování zákazníků Tesco v 6....

KLUB rodičů

26.06.2019 18:00
Zveme všechny členy ANA na poslední klub rodičů v tomto kalendářním roce. Jedná se o pravidelná...

Letní PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

01.07.2019 07:30
Na letní prázdniny jsme pro vás v období od pondělí 1.7.2019 do pátku 2.8.2019 připravili celkem 5 týdnů...

Prázdninový POBYT na Javorníku

07.07.2019 15:00
V termínu 7.7. - 13.7.2019 (neděle - sobota) se již po desáté vydáme na prázdninový pobyt, a to znovu na...
Všechny články

Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako handicap než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým handicapem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně a plnohodnotně trávit volný čas v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnosti.

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) se snaží pro děti nadané a "dvakrát výjimečné" získat odborné pracovníky pro vedení různých zájmových kroužků a akcí i se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci.

Hlas pro ANA

Nezapomeňte podpořit projekt ANA hlasem v podobě žetonu, který získáte za každý nákup ve všech prodejnách Tesco. Hlasování bude probíhat až do 14.7.

Podpořili nás

... a další dárci z řad fyzických osob

PODPOŘILI NÁS DŘÍVE