Aktuality

Kroužky a kluby - PROVOZNÍ INFORMACE

15.06.2018 19:30
Máme pro vás několik důležitých informací ohledně činnosti ANA: Herní kluby končí již v pátek 15.6.2018, žádáme tedy všechny o vrácení případně zapůjčených her....

Vy rozhodujete, my pomáháme - HLAS PRO ANA

20.06.2018 00:00
S potěšením oznamujeme, že projekt ANA (letní příměstské tábory) postoupil do hlasování zákazníků Tesco ve 4. ročníku tohoto programu. Budeme rádi, pokud nás...

KLUB rodičů

27.06.2018 18:00
Zveme všechny členy ANA na poslední klub rodičů v tomto školním roce. Jedná se o pravidelná setkávání a popovídání v ANA konaná vždy poslední středu v...

Letní PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

02.07.2018 07:30
Na letní prázdniny jsme pro vás v období od pondělí 2.7.2018 do pátku 3.8.2018 připravili celkem 5 týdnů (běhů) s pestrým programem včetně výletů a zážitkového...
Všechny články

Akademie NAdání

"Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …"  (neznámý autor)

Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné. Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina těchto dětí i jejich rodin pociťuje své nadání spíše jako handicap než jako výhodu.

 

Mimořádně nadané děti a zejména děti "dvakrát výjimečné" (tj. nadané děti s nějakým handicapem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami) většinou nemohou ve svém okolí najít nikoho, kdo by jim porozuměl a pomohl. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.

Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně a plnohodnotně trávit volný čas v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnosti.

Nyní již spolek Akademie nadání (ANA) se snaží pro děti nadané a "dvakrát výjimečné" získat odborné pracovníky pro vedení různých zájmových kroužků a akcí i se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. I během relativně krátké doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, v chování, v prožívání, sebehodnocení a komunikaci.

Letní prázdniny

Příměstské TÁBORY

pondělí 02.07. - pátek 03.08

Prázdninový POBYT

neděle 22.07. - sobota 28.07