Zájmové kroužky (nabídka pro školní rok 2019/2020)

  • Respektování, zohlednění i využití individuálních potřeb a schopností každého dítěte je stejně jako vzájemná spolupráce mezi příslušným lektorem a psycholožkou naprostou samozřejmostí.

Další podrobnosti o kroužcích najdete v brožuře, která obsahuje souhrn aktivit nabízených ANA a všechny potřebné informace.

 

NOVINKY

Příroda ve městě

Kroužek bude probíhat převážně venku, ale zázemí bude mít v prostorách ANA.
Vydáme se za cestou dobrodružného hledání divočiny skryté ve městě. Myslíš, že ve městě nenajdeš zajímavá přírodní zákoutí? Pojď s námi objevovat přírodu a živočichy, co zde žijí. Naučíme tě bezpečně se pohybovat po krajině, rozeznávat rostliny, stromy atd.

Termín: 1x za týden 2 hodiny (den a čas upřesníme podle zájmu)

Kroužek fotografie

Poznejte nové a netušené taje úžasného vyjadřovacího prostředku, jakým je fotografie.
Lektorem kroužku je fotograf Petr Jiras - absolvent Pražské fotografické školy. Cílem je seznámit účastníky (děti i dospělé) tvůrčí formou se základními i pokročilejšími technikami fotografie. Pracovat budete jak s klasickou, tak i s digitální fotografii. Vhodný je vlastní fotoaparát či alespoň mobilní telefon s fotoaparátem.

Termín: 1x za týden v pondělí od 15:30 do 17:00 hodin

Jednodenní fotografické dílny

Kurzy se budou konat v prostorách ANA a ve fotografickém ateliéru.
Lektorem kurzů je také Petr Jiras. Kurzy jsou určeny dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým. Doporučen je vlastní digitální fotoaparát.

  • Klasická analogová fotografie – k dispozici fototechnika (klasické fotoaparáty), fotomateriál a fotokomora
  • Portrét v ateliéru – k dispozici ateliérová technika a ateliér
  • Krajinná fotografie – k dispozici stativ
  • Volné téma – zaměření dle požadavků účastníků

Termín: cca 8 hodin v sobotu nebo v neděli (dny a časy upřesníme podle zájmu - min. 3 účastníci/kurz)

Výukové kroužky

Nápravné programy pro předškoláky

Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Kroužek vede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této oblasti. Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky, procvičí si jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.

Termín: 1x za 14 dní (lichý týden) v pondělí od 16:00 do 16:45 hodin
(v případě zájmu je možný i další termín od 17:00 do 17:45 hodin)

Předškoláček

Vhodné pro všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Zaměříme se na nácvik dovedností pro úspěšný vstup do 1. třídy bez obav a ostychu. Upevníme a procvičíme si motoriku, orientaci v prostoru i na těle, vyprávění, udržení pozornosti a koncentrace a seznámíme se s pojmy přestávka, vyučovací hodina apod. Na konci nebude chybět ani motivační vysvědčení.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Matematický dinosaurus

Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.
Na co se mohou těšit?

  • hádanky, hlavolamy, bludiště, zakódované obrázky, sudoku, tangram, kakuro, algebrogramy, origami, přesmyčky, optické klamy

Termín: 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin
Lze domluvit i individuální hodinu pro uzavřenou skupinu v termínu dle možností lektora.

Šachy

Šachový kroužek

Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí pravidla hry.
Věková hranice není omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Termín: 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin

Dračí doupě

Dračí doupě

Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen tím, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.
Setkávání s touto fantazijní hrou probíhá pod vedením profesionálního lektora a tvůrce hry, který se jejím hraním dlouhodobě zabývá. Hra je vhodná pro děti od cca 9 let.
Kroužek je rozdělen dle zkušeností hráčů na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Termín: 1x za týden ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 17:00 hodin a v pátek od 16:00 do 18:00 hodin

Soboty s Dračím do u pětem

Opět máte možnost pravidelně nebo nárazově strávit celou sobotu hrou Dračího doupěte.
Nezáleží, zda jste začátečník nebo ostřílený hráč - není problém úroveň hry přizpůsobit potřebám aktuálních hráčů i ve více skupinách současně.

V případě zájmu se závazně hlaste na recepci ANA.

Termíny: cca 1x za 2 týdny v sobotu únor až červen 6 hodin
(So 8.2., 22.2., 14,3., 28.3., 25,4, 16.5., 30.5., 6.6., 13.6. a 27.6.)
- v případě zájmu lze i o prázdninách (
31.1., 5.3. a 6.3., 9.4.)

Technické kroužky

- tyto kroužky na sebe časově navazují
 

Kroužek fyziky jinak

Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě.
Budou se snažit používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí. Děti mimo jiné získají mnoho poznatků včetně pracovních listů, které využijí ať už jako možnost referátu nebo ukázky jednoduchého pokusu. Těšit se mohou na zajímavé pokusy, exkurze, trochu nezbytné teorie, sobotní dopoledne s fyzikou a další aktivity. Novinkou je práce s 3D tiskárnou.

Termín: 1x za týden (den a čas upřesníme podle zájmu)

Elektron I a II

Kroužek elektrotechniky "Elektron"  je určen pro všechny děti a mladistvé.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé.
V "Elektronu I" se děti naučí základní teorii. Seznámí se s běžnými elektrosoučástkami, jak fungují a jak se s nimi pracuje. Zajímavá bude i práce se stavebnicemi Voltík a Arduino a nově s 3D tiskárnou. V následujícím pololetí si vyzkouší základy robotiky se stavebnicí Lego Mindstorms, kdy postaví a naprogramují robota, a čeká je i exkurze.
V "Elektronu II" se děti naučí potřebnou teorii, práci s nepájivým polem, číst schémata, pájet a propojovat obvody. Dále se mohou těšit také na 3D tiskárnu, stavebnice Arduino a Lego Mindstorms včetně základů programování a exkurzi.

Termín Elektron I (začátečníci): 1x za týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
Termín Elektron II (pokročilí): 1x za týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin

Robotika

Na kroužku budou děti pracovat se stavebnicí Arduino, zkusí si i práci systémem Lego Mindstorms a 3D tiskárnou.
Čeká je zajímavá exkurse a možnost účasti na sobotním fyzikálním odpoledni.

Termín: 1x za týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin

Legoboti

Na kroužku budou děti pracovat se systémem Lego Mindstorms.
Budou stavět a ovládat roboty, ktere i samy naprogramují a zažijí tak spoustu zábavy, procvičí jemnou motoriku a naučí se základy programování.
Jako bonus je připravena 3D tiskárna, zajímavá exkurze a další možnosti propojení s kroužky "Robotika" a "Elektron".

Termín: 1x za týden ve středu od 15:30 do 16:30 hodin

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce

Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří.
Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je leptání skla, fusing, cínovaný šperk, vinuté perle, ubrousková technika, sítotisk, vypalování do dřeva apod. Dále budou např. plstit, pracovat s FIMO hmotou a vyrobí si dárky jako svíčky, vánoční ozdoby, šperky atd. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou navštěvovat děti i dospělí - jeho vhodnost však konzultujte na recepci.

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí 2 hodiny (čas upřesníme podle zájmu)

Šikulové

Pro všechny děti, které rády tvoří.
Naučí se základní jednoduché techniky jako skládání z papíru, ubrouskovou techniku, sítotisk, quiling, pískové mandaly, zdobení vánočních ozdob atp., které zvládnou i menší děti. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál. Na rozdíl od "Tvořivých rukou" jsou zde jednodušší techniky a tak je zvládnou i menší děti.
Kroužek mohou tedy navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů včetně jich samotných.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Kroužek paličkování

Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky.
Techniku paličkování zvládnou holky i kluci, děti i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od šperků, obrázků až po prostírání nebo doplňky oblečení.
Vše potřebné se dozvíte na 1. lekci.

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí 2 hodiny
(čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

DÁLE NABÍZÍME:

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického a českého jazyka a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Bližší informace o doučování obdržíte na recepci ANA i během školního roku.

V případě zájmu se hlaste i s upřesněním vyhovujících termínů na e-mail.