Zájmové kroužky (nabídka pro školní rok 2022/2023)

  • Respektování, zohlednění i využití individuálních potřeb a schopností každého dítěte je stejně jako vzájemná spolupráce mezi příslušným lektorem a psycholožkou naprostou samozřejmostí.

 

 

 

Další podrobnosti o kroužcích najdete v brožuře, která obsahuje souhrn aktivit nabízených ANA a všechny potřebné informace.

Výukové kroužky 

Nápravné programy pro předškoláky

Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Kroužek vede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této oblasti. Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky, procvičí si jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.

Termín: 1x za týden 45 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Předškoláček

Vhodné pro všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Zaměříme se na nácvik dovedností pro úspěšný vstup do 1. třídy bez obav a ostychu. Upevníme a procvičíme si motoriku, orientaci v prostoru i na těle, vyprávění, udržení pozornosti a koncentrace a seznámíme se s pojmy přestávka, vyučovací hodina apod. Na konci nebude chybět ani motivační vysvědčení.

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Lamohlav

Pro všechny děti, které baví přemýšlet, chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.
Náplň kroužku zahrnuje matematické hry a úkoly pro děti od 6 let, zařazena bude i práce s Ozoboty. Na co se mohou těšit?

  • Abaku, Continuo, Fillomino, Hakyuu, Hashi, Hitori, Kendoku, Ligretto, Sikaku, Suguru

Termín: 1x za 2 týdny 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)
(max. 5 účastníků/kroužek)
Lze domluvit i individuální hodinu pro uzavřenou skupinu v termínu dle možností lektora.

Šachy

Šachový kroužek

Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí pravidla hry.
Věková hranice není omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Dračí doupě

Dračí do upě

Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen tím, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.
Setkávání s touto fantazijní hrou probíhá pod vedením zkušených Pánů jeskyně. Vytvoříte si svou postavu, se kterou prožíváte tajemný příběh - potřebujete jen kostky, tužku a papír. Hra je vhodná pro děti od cca 9 let.
Kroužek je rozdělen dle zkušeností hráčů na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Termíny: 1x za týden 1,5 hodiny (den a čas upřesníme podle zájmu)

Dračí soboty

Opět máte možnost pravidelně nebo nárazově strávit celý den hrou na hrdiny.
Nezáleží, zda jste začátečník nebo ostřílený hráč - není problém úroveň hry přizpůsobit potřebám aktuálních hráčů i ve více skupinách současně.

V případě zájmu se závazně hlaste na recepci ANA.

Termíny: cca 1x za 2 týdny v sobotu únor až červen 6 hodin
- v případě zájmu lze i o prázdninách

Technické kroužky

Elektron I a II

Kroužek elektrotechniky "Elektron"  je určen pro všechny děti a mladistvé.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé.
V "Elektronu I" se děti naučí základní teorii. Seznámí se s běžnými elektrosoučástkami, jak fungují a jak se s nimi pracuje. Zajímavá bude i práce se stavebnicemi Voltík a Arduino a s 3D tiskárnou. Dále si vyzkouší základy robotiky se stavebnicí Lego Mindstorms.
V "Elektronu II" se děti naučí potřebnou teorii, práci s nepájivým polem, číst schémata, pájet a propojovat obvody. Dále se mohou těšit také na 3D tiskárnu, stavebnice Arduino a Lego Mindstorms včetně základů programování.

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Robotika

Na kroužku budou děti pracovat se stavebnicí Arduino, zkusí si i práci se systémem Lego Mindstorms, Ozoboty a 3D tiskárnou.
Čeká je zajímavá exkurse a další bonusy.

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Legoboti

Na kroužku budou děti pracovat se systémem Lego Mindstorms a Ozoboty.
Budou stavět a ovládat roboty, ktere i samy naprogramují a zažijí tak spoustu zábavy, procvičí jemnou motoriku a naučí se základy programování.
Jako bonus je připravena 3D tiskárna, zajímavá exkurze a další možnosti propojení s kroužky "Robotika" a "Elektron".

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce

Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří.
Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je EBRU, leptání skla, vinuté perle, vypalování do dřeva, FIMO, vrtání vajíček, enkaustika, ubrousková technika, tečkování, malování ozdob, práci s pryskyřicí, papírový pedig atd. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou navštěvovat děti i dospělí - jeho vhodnost však konzultujte na recepci.

Termín: 1x za 14 dní 2 hodiny (den a čas upřesníme podle zájmu)

Šikulové

Pro všechny děti, které rády tvoří.
Na rozdíl od "Tvořivých rukou" jsou zde jednodušší techniky a tak je zvládnou i menší děti. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou tedy navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů včetně jich samotných.

Termín: 1x za týden 60 minut (den a čas upřesníme podle zájmu)

Kreslení a malování

Vhodné pro všechny nadšence do kreslení a malování, pokročilé i začátečníky.
Osvojíte si techniky kreslení a malování a proniknete do tajů barev a stínů - tužka, pastel, uhel, akvarelové barvy, vodovky, tempery, akrylové barvy. Díky malování můžete vyjádřit své pocity, dát průchod své fantazii. Do hodin budou zapojeny i jiné méně obvyklé a zajímavé techniky.

Termín: 1x za týden 1,5 hodiny (den a čas upřesníme podle zájmu)

Kroužek paličkování

Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky.
Techniku paličkování zvládnou holky i kluci, děti i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od šperků, obrázků až po prostírání nebo doplňky oblečení.
Vše potřebné se dozvíte na 1. lekci.

Termín: 1x za týden 60 minut nebo 1x za 14 dní 2 hodiny
(den a čas upřesníme podle zájmu)

DÁLE NABÍZÍME:

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického a českého jazyka a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Bližší informace o doučování obdržíte na recepci ANA i během školního roku.

V případě zájmu se hlaste i s upřesněním vyhovujících termínů na e-mail.