Zájmové kroužky (nabídka pro školní rok 2018/2019)

  • Respektování, zohlednění i využití individuálních potřeb a schopností každého dítěte je stejně jako vzájemná spolupráce mezi příslušným lektorem a psycholožkou naprostou samozřejmostí.

Další podrobnosti o kroužcích najdete v brožuře, která obsahuje souhrn aktivit nabízených ANA a všechny potřebné informace.

Výukové kroužky

Nápravné programy pro předškoláky

Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Kroužek vede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této oblasti. Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky, procvičí si jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.

Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 16:45 hodin
(v případě zájmu je možný i další termín od 17:00 do 17:45 hodin)

Předškoláček

Vhodné pro všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Zaměříme se na nácvik dovedností pro úspěšný vstup do 1. třídy bez obav a ostychu. Upevníme a procvičíme si motoriku, orientaci v prostoru i na těle, vyprávění, udržení pozornosti a koncentrace a seznámíme se s pojmy přestávka, vyučovací hodina apod. Na konci nebude chybět ani motivační vysvědčení.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Matematický dinosaurus

Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.
Na co se mohou těšit?

  • hádanky, hlavolamy, bludiště, zakódované obrázky, sudoku, tangram, kakuro, algebrogramy, origami, přesmyčky, optické klamy

Termín: 1x za 14 dní ve čtvrtek (lichý týden) od 15:30 do 16:30 hodin
Lze domluvit i individuální hodinu pro uzavřenou skupinu v termínu dle možností lektora.

Mluvím, mluvíš, mluvíme

Kroužek zaměřený na rozvoj motoriky, vyjadřování, komunikaci, poznávání i hru. Vhodné pro děti od 4 let po předškoláky.
Jednoduše a zábavnou formou procvičíme vše, co by dítě v daném věku mělo zvládat. Kroužek vedou lektoři s osvědčením „asistent logopeda“.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Dračí doupě

Dračí doupě

Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen tím, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.
Setkávání s touto fantazijní hrou probíhá pod vedením profesionálního lektora a tvůrce hry, který se jejím hraním dlouhodobě zabývá. Hra je vhodná pro děti od cca 9 let.
Kroužek je rozdělen dle zkušeností hráčů na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Termín: 1x za týden v úterý od 16:00 do 18:00 hodin, ve středu od 16:30 do 18:30 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 17:00 hodin

Soboty s Dračím doupětem

Nově máte možnost pravidelně nebo nárazově strávit celou sobotu hrou Dračího doupěte.
Nezáleží, zda jste začátečník nebo ostřílený hráč - není problém úroveň hry přizpůsobit potřebám aktuálních hráčů i ve více skupinách současně.

V případě zájmu se závazně hlaste na recepci ANA.

Termíny: cca 1x za 2 týdny v sobotu únor až červen 6 hodin
(2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 6.4., 4.5., 18.5. a 1.6.2019 od 9:00 do 16:00 hodin)
- v případě zájmu lze i o pololetních a jarních prázdninách (1.2. a 25. - 27.2.2019)

Technické kroužky

- tyto kroužky na sebe časově navazují
 

Kroužek fyziky jinak

Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě.
Budou se snažit používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí. Děti mimo jiné získají mnoho poznatků včetně pracovních listů, které využijí ať už jako možnost referátu nebo ukázky jednoduchého pokusu. Těšit se mohou na zajímavé pokusy, exkurze, trochu nezbytné teorie, sobotní dopoledne s fyzikou a další aktivity. Novinkou je práce s 3D tiskárnou.

Termín: 1x za týden ve středu od 16:45 do 17:45 hodin

Elektron I a II

Kroužek elektrotechniky "Elektron"  je určen pro všechny děti a mladistvé.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé.
V "Elektronu I" se děti naučí základní teorii. Seznámí se s běžnými elektrosoučástkami, jak fungují a jak se s nimi pracuje. Zajímavá bude i práce se stavebnicemi Voltík a Arduino a nově s 3D tiskárnou. V následujícím pololetí si vyzkouší základy robotiky se stavebnicí Lego Mindstorms, kdy postaví a naprogramují robota, a čeká je i exkurze.
V "Elektronu II" se děti naučí potřebnou teorii, práci s nepájivým polem, číst schémata, pájet a propojovat obvody. Dále se mohou těšit také na 3D tiskárnu, stavebnice Arduino a Lego Mindstorms včetně základů programování a exkurzi.

Termín Elektron I (začátečníci): 1x za týden ve středu od 15:30 do 16:30 hodin
Termín Elektron II (pokročilí): 1x za týden v úterý od 15:30 do 16:30 hodin

Robotika

Na kroužku budou děti pracovat se stavebnicí Arduino, zkusí si i práci systémem Lego Mindstorms a 3D tiskárnou.
Čeká je zajímavá exkurse a možnost účasti na sobotním fyzikálním odpoledni.

Termín: 1x za týden v úterý od 16:45 do 17:45 hodin

Legoboti

Na kroužku budou děti pracovat se systémem Lego Mindstorms.
Budou stavět a ovládat roboty, ktere i samy naprogramují a zažijí tak spoustu zábavy, procvičí jemnou motoriku a naučí se základy programování.
Jako bonus je připravena 3D tiskárna, zajímavá exkurze a další možnosti propojení s kroužky "Robotika" a "Elektron".

Termín: 1x za týden v pondělí od 17:00 do 18:00 hodin

Výbuch

Kroužek je plný různých fyzikálních a chemických pokusů uskutečnitelných v rámci možností ANA.
Jde zde hlavně o to vidět a vyzkoušet si, jak to všechno funguje.
Kroužek je vhodný pro školou povinné děti.

Termín: 1x za týden v úterý, středu nebo čtvrtek 60 minut
(dny a časy upřesníme podle zájmu)

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce

Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří.
Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je leptání skla, fusing, cínovaný šperk, vinuté perle, ubrousková technika, sítotisk, vypalování do dřeva apod. Dále budou např. plstit, pracovat s FIMO hmotou a vyrobí si dárky jako svíčky, vánoční ozdoby, šperky atd. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou navštěvovat děti i dospělí - jeho vhodnost však konzultujte na recepci.

Termín: 1x za 14 dní (lichý týden) v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin
(s hlídáním dětí)

Šikulové

Pro všechny děti, které rády tvoří.
Naučí se základní jednoduché techniky jako skládání z papíru, ubrouskovou techniku, sítotisk, quiling, pískové mandaly, zdobení vánočních ozdob atp., které zvládnou i menší děti. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál. Na rozdíl od "Tvořivých rukou" jsou zde jednodušší techniky a tak je zvládnou i menší děti.
Kroužek mohou tedy navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů včetně jich samotných.

Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Kroužek paličkování

Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky.
Techniku paličkování zvládnou holky i kluci, děti i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od šperků, obrázků až po prostírání nebo doplňky oblečení.
Vše potřebné se dozvíte na 1. lekci.

Termín: 1x za týden 60 minut nebo 1x za 14 dní 2 hodiny
(den a čas upřesníme podle zájmu - lze otevřít i během roku)

Šachy

Šachový kroužek

Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí pravidla hry.
Věková hranice není omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Termín: 1x za týden v pondělí od 15:00 do 16:00 hodin
(v případě zájmu lze od 15:30 do 16:30 hodin)

DÁLE NABÍZÍME:

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického a českého jazyka a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.

Bližší informace o doučování obdržíte na recepci ANA i během školního roku.

Logopedická prevence

Vhodné zvláště pro děti, které odmítají doma s rodiči spolupracovat a nechtějí trénovat. 
Jedná se o individuální procvičování řeči s lektorem za použití materiálů ANA nebo podle úkolů zadaných od logopeda.
Děti nabíráme průběžně po celu dobu školního roku.

V případě zájmu se hlaste i s upřesněním vyhovujících termínů na e-mail.